نمرات درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته (ارشد کارآفرینی)

شماره دانشجویی پایانی (۶) میانی (۶) فاز ۱ (۲) فاز ۲ (۲) فاز ۳ (۲) ارائه (۲) کارهای مازاد 
۹۸۱۴۱۸۸۰۲۲ ۵٫۰ ۶٫۷ ۳٫۰ ۲٫۷ ۲٫۸ ۲٫۰ ۸
۹۸۱۴۱۸۸۰۰۶ ۶٫۰ ۴٫۲ ۲٫۲ ۲٫۲ ۱٫۸ ۲٫۰ ۳
۹۸۱۴۱۸۸۰۱۱ ۴٫۰ ۴٫۷ ۱٫۴ ۲٫۰ ۲٫۶ ۱٫۰ ۳
۹۸۱۴۱۸۸۰۱۲ ۲٫۵ ۱٫۷ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱٫۴ ۱٫۵ ۳
۹۸۱۴۱۸۸۰۱۳ ۵٫۰ ۳٫۸ ۱٫۶ ۱٫۷ ۲٫۱ ۱٫۵ ۵
۹۸۱۴۱۸۸۰۱۷ ۶٫۵ ۴٫۵ ۱٫۷ ۱٫۸ ۱٫۸ ۱٫۰ ۴
۹۸۱۴۱۸۸۰۲۰ ۵٫۵ ۳٫۰ ۱٫۸ ۲٫۷ ۲٫۴ ۱٫۵ ۴
۹۷۱۴۱۷۳۰۱۵ ۴٫۰ ۱٫۸ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۷ ۱٫۰ ۲

نمرات درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته (ارشد بازاریابی)

شماره دانشجویی پایانی (۶) میانی (۶) فاز ۱ (۲) فاز ۲ (۲) فاز ۳ (۲) تمرین مازاد ارائه (۲)
۹۸۱۴۱۴۷۳۰۰۱ ۷٫۵ ۷٫۱ ۲٫۰ ۱٫۸ ۲٫۲ ۱٫۳ ۲٫۳
۹۸۱۴۱۷۳۰۰۲ ۷٫۳ ۳٫۰ ۱٫۷ ۱٫۱ ۱٫۶ ۵٫۲ ۲٫۸
۹۸۱۴۱۷۳۰۰۳ ۲٫۰ ۳٫۲ ۱٫۷ ۱٫۲ ۱٫۸ ۵٫۲ ۲٫۳
۹۸۱۴۱۷۳۰۰۴ ۲٫۸ ۴٫۱ ۱٫۵ ۱٫۱ ۱٫۶ ۱٫۵ ۲٫۰
۹۸۱۴۱۷۳۰۰۵ ۸٫۰ ۵٫۴ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۶ ۲٫۳ ۲٫۸
۹۸۱۴۱۷۳۰۰۶ ۶٫۵ ۲٫۴ ۱٫۰ ۰٫۸ ۱٫۵ ۲٫۱ ۲٫۰
۹۸۱۴۱۷۳۰۰۹ ۸٫۵ ۶٫۸ ۱٫۹ ۱٫۱ ۱٫۵ ۱٫۵ ۲٫۳
۹۸۱۴۱۷۳۰۱۰ ۲٫۸ ۲٫۱ ۲٫۰ ۱٫۵ ۱٫۸ ۲٫۰ ۲٫۳
۹۸۱۴۱۷۳۰۱۱ ۳٫۲ ۲٫۶ ۱ ۱ ۱٫۵ ۲٫۱ ۲٫۰
۹۸۱۴۱۷۳۰۱۲ ۱۰ ۵٫۴ ۲٫۳ ۲٫۰ ۲٫۰ ۱٫۲ ۲٫۸

تمرین سوم و چهارم شخصیت‌شناسی: گروه حسابداری

تمرین سوم و چهارم شما، همانند دو تمرین قبلی به هم مرتبط هستند. هدف از این دو تمرین، آشنایی با مباحث مزاج‌شناسی است که به نوعی مکمل شخصیت‌شناسی MBTI محسوب می‌شوند.
برای انجام تمرین سوم با مراجعه به این آدرس و نام‌نویسی در سایت، با دقت به سوالات آزمون مزاج‌شناسی پاسخ دهید. در پایان از صفحه نتیجه آزمون خود عکس گرفته (PrintScreen) و  تصویر را برای حل تمرین ارسال نمایید. توجه داشته باشید که زمان ارسال تمرین سوم تا پایان روز پنجشنبه هفته جاری است.
برای انجام تمرین چهارم با مشاهده فایل نمونه، نتیجه آزمون مزاج‌شناسی خود را با استفاده از آموخته‌های شخصیت‌شناسی در این ترم و ترم گذشته تحلیل کنید. توجه داشته باشید همان‌طور که در تمرین نمونه نمایش داده شده، ممکن است در برخی موارد، صرفا برشمردن موارد اسلاید کافی نبوده و نیاز به توضیح ارتباط بین ترجیح انتخابی با بخش مربوطه در مزاج‌شناسی وجود داشته باشد.
در این قسمت حداقل ۱۰ تحلیل می‌بایست ارائه شود. در صورتی که تحلیل‌های بیشتری ارائه کنید، نمره اضافه دریافت خواهید کرد. ضمنا در صورتی که در تحلیل خود از مشرب‌ها استفاده کنید، هر یک تحلیل، به جای دو تحلیل مدنظر قرار می‌گیرد. این قاعده در مورد تحلیل‌هایی که در نگاه اول با مشاهده متن، سریع به نظر نرسیده و نیاز به توضیح دارند نیز صدق می‌کند. توجه داشته باشید که برای ارسال نسخه اولیه این تمرین تا پایان روز سه‌شنبه فرصت دارید.

نمرات درس زبان تخصصی ارشد مدیریت پروژه

شماره دانشجویی میانگین کوییزها (۲) ارائه (۲) پایان‌ترم (۱۶) ترجمه اضافه و کار کلاسی (۳+)
۹۸۱۴۱۸۹۰۰۵.۰ ۱ ۲.۵ ۱۴٫۴ ۳.۰
۹۸۱۴۱۸۹۰۰۷.۰ ۱ ۱.۵ ۱۲٫۰ ۲.۰
۹۸۱۴۱۸۹۰۰۸.۰ ۱ ۳.۰ ۱۵٫۵ ۳.۰
۹۸۱۴۱۸۹۰۱۰.۰ ۱ ۲.۰ ۶٫۴ ۲.۰
۹۸۱۴۱۸۹۰۱۱.۰ ۲ ۱.۵ ۱۱٫۵ ۲.۰
۹۸۱۴۱۸۹۰۱۲.۰ ۲ ۲.۰ ۱۶٫۰ ۳.۰

نمرات درس روان‌شناسی صنعتی (مدیریت صنعتی) ۱-۹۸

شماره دانشجویی پایان‌ترم (۸) میان‌ترم (۶) تمرین ۱ (۱٫۵) تمرین ۲ (۱٫۵) تمرین ۳ (۱٫۵) تمرین ۴ (۱٫۵) تمرین تشویقی کسری تاخیر
۹۸۱۳۰۸۱۰۰۱. ۱۰٫۵ ۴٫۴ ۱.۷ ۱.۴ ۱.۵ ۱.۴
۹۸۱۳۰۸۱۰۰۹. ۶٫۰ ۲٫۱ ۰.۸ ۰٫۶ ۰. ۰.
۹۸۱۳۰۸۱۰۱۳. ۷٫۵ ۵٫۱ ۱.۶ ۱.۴ ۱.۶ ۱.۶ ۱.۳
۹۸۱۳۰۸۱۰۱۵. ۸٫۰ ۴٫۰ ۱.۵ ۱. ۱.۲ ۱.۵ ۱.۳ -۰.۲
۹۸۱۳۰۸۱۰۱۷. ۱۰٫۵ ۳٫۰ ۱.۵ ۱٫۱ ۱.۹ ۲.
۹۸۱۳۰۸۱۰۱۹. ۳٫۵ ۲٫۹ ۱. ۱٫۱ ۱.۲ ۱.۴ ۰.۴
۹۸۱۳۰۸۱۰۲۲. ۷٫۰ ۴٫۰ ۱.۱ ۱. ۱.۱ ۱.۴ ۱. -۰.۱
۹۸۱۳۰۸۱۰۲۶. ۶٫۵ ۴٫۵ ۱.۷ ۱٫۵ ۱.۵ ۱.۸ -۰.۳
۹۸۱۳۰۸۱۰۳۱. ۸٫۰ ۴٫۱ ۱.۳ ۱.۲ ۱.۴ ۱.۴ -۰.۱
۹۸۱۳۰۸۱۰۳۳. ۹٫۵ ۳٫۸ ۱. ۱. ۱.۳ ۱.۳ ۱.
۹۸۱۳۰۸۱۰۴۰. ۹٫۵ ۳٫۴ ۱.۴ ۰٫۹ ۱.۱ ۱.۴ ۱.۱ -۰.۴
۹۸۱۳۰۸۱۰۴۲. ۸٫۵ ۳٫۶ ۱.۳ ۱٫۵ ۱.۵ ۱.۴
۹۸۱۳۰۸۱۰۴۵. ۵٫۵ ۰٫۸ ۱. ۱.۳ ۱.۲ ۱. -۰.۲
۹۸۱۳۰۸۱۰۴۶. ۱۱٫۰ ۴٫۳ ۰.۸ ۱.۱ ۱.۴ ۱.۳ -۰.۲
۹۸۱۳۰۸۱۰۵۰. ۵٫۰ ۲٫۷ ۱.۳ ۱.۳ ۱.۷ ۱.۵ -۰.۳
۹۸۱۳۰۸۱۰۵۴. ۲٫۰ ۲٫۶ ۱.۲ ۱.۱ ۱.۲ ۱.۳
۹۸۱۳۰۸۱۰۵۷. ۱۴٫۰ ۴٫۵ ۲. ۱.۶ ۲. ۱.۹ ۱.۴
۹۸۱۳۰۸۱۰۶۱. ۶٫۰ ۲٫۶ ۱. ۱. ۱. ۱.۴
۹۸۱۳۰۸۱۰۶۴. ۹٫۰ ۴٫۰ ۱.۵ ۱.۲ ۱.۶ ۱.۶
۹۸۱۳۰۸۱۰۶۵. ۱۰٫۰ ۴٫۲ ۱.۵ ۱.۷ ۱.۵ ۲. -۰.۳
۹۸۱۳۰۸۱۰۶۶. ۱۱٫۵ ۵٫۴ ۱.۵ ۱.۷ ۱.۹ ۱.۶

نمرات درس روان‌شناسی سازمانی (حسابداری) ۱-۹۸

چند نکته:
  • با توجه به بالا بودن سطح نمرات امتحان پایانی، بارم نمره امتحان میان‌ترم از ۶ به ۴ و بارم امتحان پایان‌ترم از ۹ به ۱۱ تبدیل شد.
  • همچنین برای آن دسته از دانشجویانی که تمرین سوم را انجام داده بودند، ۰.۵ به جهت انجام آزمون مزاج‌شناسی که پیش‌شرط انجام تمرین بود، به نمره تمرین سومشان اضافه شد.
  • آن دسته از دانشجویانی که در سامانه گلستان نمره ۹ دریافت کرده‌اند، از درس نمره کمتری گرفته و به خاطر معدل این نمره برایشان ثبت شده است.
شماره دانشجویی پایانی (۱۱) میانی (۴) تمرین ۱ (۱.۵) تمرین ۲ (۱.۵) تمرین ۳ (۲) تکلیف اضافی
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۲ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۷ ۰٫۸
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۳ ۱۱٫۰ ۳٫۲ ۰٫۰ ۱٫۳ ۲٫۰
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۱ ۱۵٫۳ ۳٫۳ ۰٫۹ ۱٫۸ ۰٫۸
۹۷۵۳۰۱۹۰۰۹ ۱۴٫۷ ۳٫۳ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۸ ۳٫۰
۹۷۵۳۰۱۹۰۰۴ ۳٫۷ ۰٫۹ ۰٫۸
۹۷۵۳۰۱۹۰۰۵ ۹٫۸ ۰٫۳ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۴
۹۷۱۳۰۱۹۰۱۸ ۱۱٫۰ ۲٫۳ ۱٫۵ ۱٫۳ ۲٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۲۰ ۱۴٫۱ ۲٫۵ ۰٫۸ ۱٫۱ ۱٫۹ ۲٫۶
۹۷۱۳۰۱۹۰۲۶ ۱۱٫۰ ۱٫۵ ۱٫۲ ۰٫۹ ۲٫۴
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۴ ۱۱٫۰ ۱٫۹ ۱٫۳ ۲٫۸
۹۷۱۳۰۱۹۰۲۹ ۱۱٫۰ ۳٫۱ ۱٫۳ ۱٫۴ ۲٫۰ ۱٫۹
۹۷۱۳۰۱۹۰۳۱ ۹٫۸ ۲٫۴ ۱٫۰ ۱٫۴ ۲٫۰ ۱٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۳۳ ۱۴٫۷ ۳٫۳ ۱٫۵ ۱٫۵ ۲٫۳
۹۷۱۳۰۱۹۰۴۱ ۸٫۶ ۳٫۳ ۱٫۳ ۱٫۳ ۲٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۴۲ ۱۱٫۰ ۲٫۳ ۱٫۳ ۱٫۲ ۲٫۰ ۲٫۹
۹۷۱۳۰۱۹۰۴۳ ۱۱٫۶ ۳٫۲ ۱٫۰ ۱٫۲ ۲٫۱ ۱٫۹
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۷ ۵٫۵ ۳٫۰ ۱٫۰ ۰٫۹ ۱٫۹
۹۷۱۳۰۱۹۰۴۸ ۷٫۹ ۲٫۴ ۰٫۸ ۰٫۸ ۲٫۰ ۲٫۵
۹۷۱۳۰۱۹۰۴۹ ۱۴٫۱ ۲٫۲ ۱٫۰ ۱٫۲ ۱٫۹ ۲٫۷
۹۷۱۳۰۱۹۰۵۳ ۶٫۷ ۲٫۴ ۱٫۰ ۱٫۳ ۱٫۸ ۳٫۳
۹۷۱۳۰۱۹۰۵۷ ۱۶٫۵ ۲٫۷ ۱٫۵ ۱٫۸ ۲٫۳ ۳٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۵۸ ۱۶٫۵ ۲٫۹ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۹ ۱٫۹
۹۷۱۳۰۱۹۰۶۵ ۱۱٫۶ ۳٫۰ ۱٫۰ ۱٫۸ ۲٫۰
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۰ ۳٫۱ ۱٫۷ ۰٫۵ ۰٫۵
۹۷۱۳۰۱۹۰۶۶ ۱۲٫۲ ۳٫۱ ۱٫۵ ۲٫۴
۹۷۱۳۰۱۹۰۶۷ ۴٫۳ ۰٫۵ ۱٫۵ ۰٫۹ ۲٫۰ ۳٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۶۸ ۱۱٫۶ ۲٫۵ ۱٫۰ ۱٫۵ ۲٫۰ ۱٫۹
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۶ ۳٫۷ ۰٫۰ ۰٫۵ ۰٫۹ ۱٫۶
۹۷۱۳۰۱۹۰۶۹ ۱۱٫۰ ۲٫۹ ۱٫۰ ۱٫۰ ۱٫۷ ۱٫۰
۹۷۲۳۱۱۵۱۵۹ ۱۱٫۰ ۱٫۶ ۰٫۸ ۱٫۲ ۱٫۵ ۱٫۹

نمرات درس روان‌شناسی سازمانی (مدیریت بازرگانی) ۱-۹۸

 شماره دانشجویی پایان‌ترم (۸) میان‌ترم (۶) تمرین ۱ (۱.۵) تمرین ۲ (۱.۵)‍ تمرین ۳ (۱.۵) تمرین ۴ (۱.۵) تمرین تشویقی تاخیر
۹۳۱۳۰۸۰۰۷۲ ۱۰٫۰ ۳٫۳ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۴ ۱٫۵
۹۸۱۳۰۸۰۰۰۶ ۶٫۵ ۱٫۳ ۱٫۵ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۸
۹۸۱۳۰۸۰۰۱۰ ۹٫۵ ۴٫۱ ۱٫۳ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵
۹۸۱۳۰۸۰۰۰۸ ۷٫۰ ۲٫۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵
۹۲۳۳۰۸۰۰۲۷ ۹٫۵ ۱٫۷ ۱٫۵ ۱٫۴ ۱٫۳ ۱٫۱
۹۸۱۳۰۸۰۰۱۶ ۶٫۵ ۲٫۵ ۱٫۵
۹۸۱۳۰۸۰۰۱۸ ۷٫۰ ۳٫۷ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۹ ۱٫۹ ۴.۰
۹۸۱۳۰۸۰۰۲۰ ۸٫۰ ۴٫۴ ۱٫۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱.۰
۹۸۱۳۰۸۰۰۲۵ ۱۳٫۵ ۵٫۴ ۱٫۵ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۵
۹۳۱۳۰۸۰۰۷۳ ۷٫۰ ۲٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۴ ۱٫۷ ۱.۰
۹۸۱۳۰۸۰۰۲۹ ۶٫۵ ۳٫۴ ۱٫۳ ۱٫۵ ۱٫۱ ۱٫۱
۹۸۱۳۰۸۰۰۳۰ ۴ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۲ ۰.۸ -۱.۵
۹۸۱۳۰۸۰۰۳۳ ۸٫۰ ۲٫۴ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۲.۰
۹۸۱۳۰۸۰۰۳۵ ۸٫۵ ۴٫۰ ۱٫۱ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۴
۹۸۱۳۰۸۰۰۳۶ ۸٫۵ ۳٫۴ ۱٫۵ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۵
۹۸۵۳۰۸۰۰۰۴ ۶٫۰ ۱٫۶ ۱٫۵ ۰٫۶ ۱٫۴ ۱٫۴
۹۸۱۳۰۸۰۰۰۳ ۴٫۵ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ -۰.۷
۹۸۱۳۰۸۰۰۴۲ ۵٫۰ ۲٫۵ ۱٫۰ ۱.۰
۹۸۱۳۰۸۰۰۴۵ ۶٫۵ ۳٫۲ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۴ ۱٫۵ ۲.۵
۹۴۵۳۰۸۰۰۰۸ ۶٫۵ ۳٫۲ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۸ -۰.۵
۹۸۱۳۰۸۰۰۵۱ ۱۰٫۵ ۴٫۲ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱.۰
۹۸۱۳۰۸۰۰۵۴ ۱۳٫۰ ۲٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱.۸ -۰.۲
۹۴۱۳۰۸۰۰۴۷ ۹٫۵ ۱٫۹ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵
۹۲۳۳۰۸۰۰۷۶ ۸٫۰ ۲٫۹ ۱٫۵
۹۸۵۳۰۸۰۰۰۵ ۹٫۰ ۰٫۸ ۱٫۳ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۴ ۴.۰
۹۸۵۳۰۸۰۰۰۶ ۹٫۰ ۱٫۸ ۱٫۵ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۶ ۳.۵
۹۸۱۳۰۸۰۰۵۷ ۶٫۵ ۲٫۱ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۴ ۲.۰
۹۸۱۳۰۸۰۰۵۹ ۱۰٫۵ ۳٫۴ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۲.۰ -۰.۵
۹۸۱۳۰۸۰۰۶۱ ۸٫۰ ۳٫۷ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۸ ۱٫۸ ۱.۰
۹۸۱۳۰۸۰۰۶۳ ۸٫۵ ۴٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۷ ۱٫۷ ۴.۰

متنی برای ترجمه ۹

The project life cycle can be determined or shaped by the unique aspects of the organization, industry, or technology employed. While every project has a definite start and a definite end, the specific deliverables and activities that take place in between will vary widely with the project. The life cycle provides the basic framework for managing the project, regardless of the specific work involved.
جنبه‌های منحصر به فردی از سازمان، صنعت، یا فناوری به کار رفته در یک پروژه، می‌توانند چرخه حیات آن پروژه را تعیین کنند. در حالی که هر پروژه شروع و پایان از پیش تعیین شده‌ای دارد، فعالیت‌ها و تحویل‌دادنی‌های مخصوص آن، از یک پروژه به پروژه دیگر بسیار متفاوت خواهد بود. این چرخه حیات چارچوب اولیه‌ای را برای مدیریت پروژه، بدون در نظر گرفتن کارهای خاص در آن، فراهم می‌آورد.