درباره من

سوابق تحصیلی
دانش‌آموخته مقطع کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی شریف
دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه صنعتی شریف
دانش‌جوی مقطع دکتری مدیریت رفتاری در دانشگاه تربیت مدرس
راه‌ ارتباطی
پست الکترونیکی: m.ghanavi@gmail-dot-com