نمرات درس مدیریت استراتژیک در شرکت‌های مادر (۱) ۹۷

شماره دانشجويي
پایان‌ترم  (۷)
میان‌ترم  (۵)
فهرست‌نویسی (۱٫۵)
نقشه‌ذهنی (۱٫۵)
ارائه‌کلاسی (۱٫۵)
کوییزها (۳٫۵)
فعالیت بیشتر
۹۶۱۴۱۸۷۰۰۱  ۶٫۴ ۴٫۰ ۱٫۵ ۲ ۳ ۳٫۲
۹۶۱۴۱۸۷۰۰۳ ۵٫۱ ۴٫۳  ۱٫۸  ۱٫۵ ۱٫۵ ۲٫۳
۹۶۱۴۱۸۷۰۰۷ ۷ ۵٫۰ ۱ ۱٫۵ ۲ ۳٫۵ ۲٫۲
۹۶۱۴۱۸۷۰۰۹ ۳٫۵ ۳٫۱ ۲٫۵ ۲ ۱٫۵ ۱٫۳ ۴٫۲
۹۶۱۴۱۸۷۰۱۱ ۳٫۱ ۱٫۹ ۲ ۱ ۱٫۵ ۱٫۳ ۴٫۲
۹۶۱۴۱۸۷۰۱۶ ۶٫۸ ۲٫۹ ۲ ۰٫۸ ۱٫۵ ۳٫۰
۹۶۱۴۱۸۷۰۱۷ ۲٫۳ ۳٫۹ ۱ ۱ ۱٫۵ ۱٫۶ ۳٫۴
۹۶۱۴۱۸۷۰۲۱ ۴٫۵ غ ۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۰٫۸ ۴٫۲
۹۶۱۴۱۸۷۰۲۲ ۷ ۵٫۰ ۲٫۵ ۱٫۵ ۲٫۵ ۳٫۰ ۱٫۸
۹۶۲۴۱۸۷۰۰۱ ۶٫۴ ۲٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵  ۱ ۲٫۱
۹۶۲۴۱۸۷۰۰۳ ۷ ۳٫۷ ۲٫۵ ۲ ۲٫۵ ۳٫۵ ۱٫۴
۹۶۲۴۱۸۷۰۰۹ ۷ ۴٫۳  ۱ ۱ ۲ ۲٫۹  ۰٫۴

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *