نمرات درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته (۱) ۹۷

شماره دانشجويي
پایان‌ترم (۷٫۵)
میان‌ترم  (۷)
فهرست‌نویسی (۱٫۵)
نقشه‌ذهنی (۱٫۵)
ارائه‌کلاسی (۱٫۵)
کوییز و تمرین (۱)
فعالیت بیشتر
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۱  ۶٫۹ ۶٫۴  ۲ ۲ ۱٫۵ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۲ ۴٫۶ ۵٫۸ ۲٫۵ ۲٫۵ ۲ ۱ ۲
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۴ ۶٫۳ ۵٫۵ ۱ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱ ۲٫۵
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۵ ۴ ۵٫۳ ۲٫۵ ۱٫۵ ۱ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۶ ۶٫۹ ۴٫۴ ۲ ۱٫۵ ۱ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۹ ۲٫۹ ۶٫۴ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱ ۲٫۵
۹۷۱۴۱۸۸۰۱۰ ۴٫۹ ۶٫۷ ۲ ۲ ۲ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۱۱ ۷٫۵ ۷٫۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۱۳ ۶٫۹ ۷٫۰ ۱٫۵ ۲٫۵ ۲ ۱

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *