نمرات درس نظریه‌های سازمان و مدیریت پیشرفته (۱) ۹۷

شماره دانشجويي
پایان‌ترم (۹)
میان‌ترم (۶)
فهرست‌نویسی (۱٫۵)
نقشه‌ذهنی (۱٫۵)
ارائه‌کلاسی (۱٫۵)
کوییزها (۰٫۵)
فعالیت بیشتر
شرح فعالیت
۹۷۱۴۲۰۴۰۰۱  ۹٫۵ ۵٫۶  ۲ ۲  ۱٫۵ ۰٫۵ ۴ ارائه و نقشه‌ذهنی
۹۷۱۴۲۰۴۰۰۲ ۵٫۴ ۳٫۸ ۱٫۵ ۱ ۲ ۰٫۵ ۳٫۵ ارائه و فهرست‌نویسی و نقشه‌ذهنی
۹۷۱۴۲۰۴۰۰۸ ۵٫۱ ۴٫۴ ۱٫۵ ۱ ۲ ۰٫۲۵ ۲٫۷۵ ارائه و فهرست‌نویسی
۹۷۱۴۲۰۴۰۰۹ ۷٫۸ ۴٫۴ ۰٫۵ ۱ ۰٫۸ ۰٫۲۵ ۲ فهرست‌نویسی و نقشه‌ذهنی
۹۷۱۴۲۰۴۰۱۰ ۸٫۱ ۴٫۸ ۰٫۵  ۱ ۱٫۵ ۰٫۵  ۱ نقشه‌ذهنی
۹۷۱۴۲۰۴۰۱۲  ۹٫۷ ۴٫۸ ۰٫۵ ۲ ۱٫۵ ۰٫۵ ۲٫۵ ارائه و نقشه‌ذهنی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *