نمرات درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته (۱) ۹۷

شماره دانشجويي
پایان‌ترم (۷٫۵)
میان‌ترم  (۷)
فهرست‌نویسی (۱٫۵)
نقشه‌ذهنی (۱٫۵)
ارائه‌کلاسی (۱٫۵)
کوییز و تمرین (۱)
فعالیت بیشتر
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۱  ۶٫۹ ۶٫۴  ۲ ۲ ۱٫۵ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۲ ۴٫۶ ۵٫۸ ۲٫۵ ۲٫۵ ۲ ۱ ۲
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۴ ۶٫۳ ۵٫۵ ۱ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱ ۲٫۵
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۵ ۴ ۵٫۳ ۲٫۵ ۱٫۵ ۱ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۶ ۶٫۹ ۴٫۴ ۲ ۱٫۵ ۱ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۹ ۲٫۹ ۶٫۴ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱ ۲٫۵
۹۷۱۴۱۸۸۰۱۰ ۴٫۹ ۶٫۷ ۲ ۲ ۲ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۱۱ ۷٫۵ ۷٫۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۱۳ ۶٫۹ ۷٫۰ ۱٫۵ ۲٫۵ ۲ ۱

 

راهنمای جستجو و دریافت منابع

جستجوی منابع:
مقالات داخلی    |    کتب داخلی    |     پایان‌نامه‌های داخلی    |     مقالات انگلیسی    |     کتب انگلیسی
دریافت منابع:
کتب داخلی از کتابخانه‌های سراسر کشور     |     مقالات انگلیسی    |     کتب انگلیسی

تمرین کلاسی

هر گروه از دانشجویان در روز ارائه فصل موردنظر خود، می‌بایست سه خروجی تحویل دهند:
 1. اسلاید: محتوایی شامل متن، SmartArt، تصویر، فیلم و صوت، و قالبی یک‌دست، زیبا و هارمونیک شامل Animation و Transition (نرم‌افزار PowerPoint)
 2. نقشه ذهنی: شبکه‌ای شامل تمامی مفاهیم فصل موردنظر با رعایت اصول تدوین نقشه ذهنی (نرم‌افزار XMind)
برای این کار می‌توانید از محتوای ارائه شده در اینجا و اینجا استفاده کنید.
 1. فهرست نویسی: لیستی شامل مشخصات منابع موجود در زمینه عناوین اصلی فصل موردنظر به همراه خلاصه‌ای تک پاراگرافه از هدف و محتوای هر منبع (۱۵ منبع فارسی و ۵ منبع انگلیسی). در این لیست می‌‌بایست از هر سه نوع مقاله، کتاب، و پایان‌نامه، منابعی وجود داشته باشد.
در نوشتن مشخصات منابع از استاندارد مصوب در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (شیوه‌نامه ایران) استفاده کنید. در پست بعد نکاتی جهت جستجو و یافتن منابع فارسی و انگلیسی ارائه شده است.
برای تدوین صحیح متن فایل‌های خود از لینک‌های موجود در کنار سایت درس استفاده کنید.
پیش از ارائه کلاسی، لازم است فایل‌های ارائه خود را برای TA درس ارسال کرده و بر اساس راهنمایی ایشان، اصلاحات لازم را انجام دهید. نام هریک از فایل‌ها می‌بایست نام دانشجوی تهیه‌کننده آن باشد. فایل‌های نهایی ارائه گروهی خود را zip کرده و عنوان فایل zip را شماره و عنوان فصل موردنظر قرار داده و به TA درس تحویل دهید.
پیش از شروع کلاس، از فایل‌های نقشه ذهنی و فهرست‌نویسی به تعداد دانشجویان کلاس +۱ کپی تهیه کنید.

نمرات درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 
شماره دانشجويي
پایان‌ترم (۷)
میان‌ترم (۶)
تمرین ۱ (۰٫۵)
تمرین ۲ (۱)
تمرین ۳ (۱٫۵)
تمرین ۴ (۱٫۵)
تمرین ۵ (۱٫۵)
  ارائه   (۱)
فعالیت بیشتر
۹۶۱۴۱۸۹۰۲۴ ۷ ۵٫۹  ۰٫۵ ۱ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۳  ۱ ۱
۹۶۱۴۱۸۹۰۲۳ ۶٫۶ ۵٫۹  ۰٫۵ ۱ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۰٫۹ ۰٫۵
۹۶۱۴۱۸۹۰۲۱ ۵ ۴٫۹  ۰٫۵ ۱٫۲ ۱٫۷ ۱٫۵ ۱٫۳ ۰٫۹ ۱٫۵
۹۶۱۴۱۸۹۰۱۶ ۵٫۵ ۵  ۰٫۵ ۱ ۱٫۵ ۱٫۸ ۱٫۳ ۱ ۱٫۵
۹۶۱۴۱۸۹۰۰۹ ۴٫۱ ۴  ۰٫۵ ۰ ۱٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۸ ۲٫۵
۹۶۱۴۱۸۹۰۰۷ ۴٫۴ ۴٫۶  ۰٫۵ ۰٫۸ ۱٫۳ ۱ ۱٫۳ ۰٫۹ ۱
۹۶۱۴۱۸۹۰۰۶ ۵٫۹ ۵٫۳  ۰٫۵ ۱ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۳ ۱ ۰
۹۶۱۴۱۸۹۰۰۵ ۶٫۸ ۴٫۳ ۰٫۵ ۱ ۱٫۸ ۱٫۸ ۱٫۸ ۱ ۲
۹۶۱۴۱۸۹۰۰۴  ۲٫۶ ۲٫۲ ۰٫۵ ۰٫۸ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۳ ۰٫۹ ۰٫۵

تمرین اختیاری

به منظور دستیابی به درک بهتری از برخی مفاهیم درس مدیریت منابع انسانی، می‌توانید از میان دوگانه‌های ارائه شده، یک مجموعه را برای بررسی انتخاب کنید.
 1. عزت نفس و اعتماد به نفس (self-esteem vs. self-confidence)
 2. آموزش و توسعه (training vs. development)
 3. مربی‌گری و هدایت‌گری (coaching vs. mentoring)
 4. معیار ذهنی و معیار عینی (subjective measure vs. objective measure)
 5. کارمندیابی و انتخاب کارکنان (recruitment vs. selection)
 6. ترک خدمت اجباری و اختیاری کارکنان
  involuntary (such as discharge, layoff) and voluntary (such as resignation, job abandonment or retirement) employee separation
برای بررسی تفاوت‌ها از سایت‌های معتبر علمی به زبان لاتین استفاده کرده و در انتهای ترجمه‌تان، منبع خود را به طور دقیق ذکر نمایید. سعی کنید مقایسه را با فرمتی جذاب و ساده انجام دهید. برای مثال می‌توانید برای این کار از جدول استفاده کنید.
علاوه بر موضوعات فوق می‌توانید درباره مبحث توانایی شناختی (cognitive ability)، که در کلاس از اهمیت آن گفتگو شد، بررسی کوتاه، جذاب، ساده و روان ارائه کنید.
نکته: تمرین‌هایی که به دقت و با رعایت استانداردهای نگارشی و ویرایشی انجام شده باشند، با نام خودتان در سایت درس قرار می‌گیرند.

تمرین پنجم: شخصیت‌شناسی + مشاغل + مدیریت منابع انسانی

همان‌طور که می‌دانید، هدف از تمرین‌های شخصیت‌شناسی گذشته، آشنایی هرچه بیشتر شما با تیپ شخصیتی خود، شناخت نقاط ضعف و قوت و یافتن راه‌هایی برای برطرف کردن کاستی‌های موجود، با توجه به نیازمندی‌ها و الزامات شغل ایده‌آل‌تان، بود. جهت حصول درک بیشتری از کاربرد شخصیت‌شناسی در زندگی اجتماعی و سازمانی، در این تمرین سعی داریم که توجه شما را به تحلیل شخصیت دیگران جلب کنیم. علاوه بر این انتظار می‌رود انجام این تمرین منجر به آشنایی بیشتر شما با برخی مفاهیم درس، از جمله موضوعات آموزش، ارزیابی و ارائه بازخورد شود.
در این تمرین شما بعنوان مدیر منابع انسانی، جهت ارتقای سطح رضایت شغلی یکی از کارکنان و به تبع آن بهبود عملکرد سازمان، باید به او کمک کنید تا تناسب بیشتری با الزامات شغل خود پیدا کند. کارمند موردنظر، همکلاسی شما و پست فعلی او در سازمان، شغل انتخابی او در تمرین‌های گذشته است.
همان‌طور که پیشتر در کلاس توضیح داده شد، می‌بایست گزارش کار خود را در سه مرحله تکمیل کنید:
۱٫ نیازسنجی: بر اساس توصیف شغل موردنظر و شرایط احراز آن در بانک جامع اطلاعات مشاغل، بهترین تیپ شخصیتی برای احراز آن شغل را با استنادات کافی مشخص کنید. سپس ترجیحات متفاوت بین این تیپ شخصیتی ایده‌آل، با تیپ شخصیتی کارمند فعلی را (که از نتیجه آزمون شخصیت‌شناسی او به دست آمده)، تعیین کنید.
۲٫ طراحی و اجرا: بسته آموزشی پیشنهادی خود را به منظور تطابق هرچه بیشتر شخصیت کارمندتان با شرایط شغل فعلی او تدوین کنید. این بسته می‌بایست شامل «محتوا، روش، رسانه و روش‌های کاربردی کردن آموزش» با توجه به الزامات شغلی و تیپ شخصیتی کارمندتان باشد.
۳٫ ارزیابی و ارائه بازخورد: در این مرحله می‌بایست برای سنجش اثربخشی آموزش بر دانش و مهارت کارمندتان به ارائه یک روش ارزیابی بپردازید. با ارائه قرائن و مستنداتی، نشان دهید که روش انتخابی شما با توجه به شرایط موجود، بهترین است. در نهایت چگونگی ارائه بازخورد به کارمندتان را به دقت و با ذکر جزئیات شرح دهید. همچنین دلایل خود را برای انتخاب این روش، بیان کنید.
تذکر: از شما انتظار می‌رود برای تکمیل هر یک از مراحل این تمرین، در کنار استفاده از محتوای درسی، از «منابع معتبر» دیگری نیز استفاده کنید. این منابع می‌توانند شامل مقالات علمی و کتاب‌های فارسی و لاتین و نیز ویدئوها و سخنرانی‌های معتبر آموزشی و سایت‌های مرجع علمی باشند. در صورت استفاده از هر یک از این منابع در تهیه گزارش، با «ارجاع دقیق»، آن را مشخص کنید.
یادآوری: آخرین زمان ارسال هر یک از مراحل گزارش، «پایان روزهای جمعه» در سه هفته‌ پیش‌روست. مطابق گذشته، گزارش خود را در فرمت pdf ارسال کنید.
نکته: جهت آشنایی با کارمندی که برای شما بعنوان مدیر منابع انسانی در نظر گرفته شده، به قسمت دیدگاه‌های این پست مراجعه کنید.

آزمون میان‌ترم

موارد آزمون: فصل‌های ۱، ۲، ۴، ۵ و ۶
زمان آزمون: یکشنبه ۲۶ فروردین۹۷
تذکر: سوالات آزمون صرفا حفظی نیستند. برای پاسخ‌گویی به سوالات، می‌بایست با ارائه مستندات و شواهد دقیق از محتوای کتاب و نکات مطرح شده در کلاس، تحلیل خود را بیان کنید.
توجه داشته باشید که نمره آزمون بخشی از نمره نهایی شما خواهد بود.

تمرین چهارم: شخصیت‌شناسی + مشاغل

همان‌طور که پیشتر بیان شد، انجام این تمرین بر اساس اطلاعات به دست آمده از تمرین اول و دوم شما است. به همین دلیل لازم است، از صحت اطلاعات دو تمرین گذشته خود مطمئن شده باشید.
۱٫ در این سایت، صفحه تیپ شخصیتی خود را بیابید. پس از منتقل کردن نقاط ضعف و قوت کاری و نیز رضایت شغلی به فایل گزارش خود، توضیح دهید تک‌تک موارد از کدام ترجیح یا ترجیحات شخصی شما ناشی می‌شود. در این قسمت فقط به ذکر نام ترجیحات اکتفا ننموده و دلیل ارتباط آن ترجیح(ات) را با آن مورد بیان کنید.
۲٫ سپس بررسی کنید کدامیک از مواردی که بعنوان نقاط ضعف و قوت کاری شما بیان شده، بر شغلی که در تمرین دوم، انتخاب کرده بودید، منطبق است. این انطباق را با نگاشت (Map) هر یک از این نقاط ضعف و قوت با شماره و نام ویژگی‌های شغلتان بر اساس بانک جامع اطلاعات مشاغل انجام دهید. در صورت نیاز این نگاشت را با توضیحات خود تکمیل کنید.
۳٫ آیا ویژگی‌هایی که برای تامین رضایت شغلی با توجه به تیپ شخصیتی شما در این سایت ذکر شده، در شغلی که برای خود انتخاب کرده بودید، وجود دارند؟ این بررسی را با نگاشت (Map) هر یک از موارد رضایت شغلی با شماره و نام ویژگی‌های شغلتان بر اساس بانک جامع اطلاعات مشاغل انجام دهید. در صورت نیاز این نگاشت را با توضیحات خود تکمیل کنید.
۴٫ برای برطرف کردن نقاط ضعف کاری خود، چه راه‌حلی دارید؟ راه‌حل خود را با جزئیات و دقیق شرح دهید. استفاده از کتاب خاصی، شرکت در دوره مشخصی، انجام تمرین‌های معینی و ….
در هر مورد به دقت تمام مواردی که در صورت تمرین و در کلاس تذکر داده شده را مطالعه کرده و با توجه به آنها تمرین را انجام دهید.
فایل گزارش خود را در فرمت pdf و نسخه نهایی را حداکثر تا پایان روز ۱۵ فروردین ارسال کنید.

تمرین سوم: نقشه‌های ذهنی

در این تمرین می‌بایست، نقشه ذهنی چهار فصلی که تا کنون از کتاب «مدیریت منابع انسانی: پیوند استراتژی و عمل» در کلاس ارائه شده، تهیه کنید. از آنجا که ترسیم نقشه ذهنی قواعد و نکات متعددی دارد، برای گرفتن نمره این بخش، توصیه می‌شود از مطالب متعدد فارسی و انگلیسی که در فضای وب موجود است استفاده کنید. چند نمونه از این مطالب: نقشه ذهنی چیست؟ بررسی کاربردهای نقشه ذهنی در یادگیری  و   راهنمای ترسیم نقشه ذهنی
برای ترسیم این نقشه‌ها می‌توانید از دو شیوه استفاده کنید: کاغذی یا نرم‌افزاری. در صورتی که از نرم‌افزار تخصصی این کار استفاده کنید، کار شما امتیاز بیشتری خواهد داشت. (آموزش کار با نرم‌افزار نقشه ذهنی)
برای دیدن یک نمونه نسبتا موفق از ترسیم نقشه ذهنی، می‌توانید کار خانم فاطمه شریفی را برای فصل هدایت و انگیزش کتاب «مبانی سازمان و مدیریت» دکتر رضائیان مشاهده کنید. توجه داشته باشید که این کار توسط دانشجوی ترم اول کارشناسی انجام شده است.
فایل گزارش خود را در فرمت pdf یا jpeg و نسخه نهایی دو فصل اول را حداکثر تا پایان روز ۱۰ فروردین و دو فصل بعد را تا ۱۵ فروردین  ارسال کنید.