راهنمای جستجو و دریافت منابع

جستجوی منابع:
مقالات داخلی    |    کتب داخلی    |     پایان‌نامه‌های داخلی    |     مقالات انگلیسی    |     کتب انگلیسی
دریافت منابع:
کتب داخلی از کتابخانه‌های سراسر کشور     |     مقالات انگلیسی    |     کتب انگلیسی

تمرین کلاسی

هر گروه از دانشجویان در روز ارائه فصل موردنظر خود، می‌بایست سه خروجی تحویل دهند:
  1. اسلاید: محتوایی شامل متن، SmartArt، تصویر، فیلم و صوت، و قالبی یک‌دست، زیبا و هارمونیک شامل Animation و Transition (نرم‌افزار PowerPoint)
  2. نقشه ذهنی: شبکه‌ای شامل تمامی مفاهیم فصل موردنظر با رعایت اصول تدوین نقشه ذهنی (نرم‌افزار XMind)
برای این کار می‌توانید از محتوای ارائه شده در اینجا و اینجا استفاده کنید.
  1. فهرست نویسی: لیستی شامل مشخصات منابع موجود در زمینه عناوین اصلی فصل موردنظر به همراه خلاصه‌ای تک پاراگرافه از هدف و محتوای هر منبع (۱۵ منبع فارسی و ۵ منبع انگلیسی). در این لیست می‌‌بایست از هر سه نوع مقاله، کتاب، و پایان‌نامه، منابعی وجود داشته باشد.
در نوشتن مشخصات منابع از استاندارد مصوب در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (شیوه‌نامه ایران) استفاده کنید. در پست بعد نکاتی جهت جستجو و یافتن منابع فارسی و انگلیسی ارائه شده است.
برای تدوین صحیح متن فایل‌های خود از لینک‌های موجود در کنار سایت درس استفاده کنید.
پیش از ارائه کلاسی، لازم است فایل‌های ارائه خود را برای TA درس ارسال کرده و بر اساس راهنمایی ایشان، اصلاحات لازم را انجام دهید. نام هریک از فایل‌ها می‌بایست نام دانشجوی تهیه‌کننده آن باشد. فایل‌های نهایی ارائه گروهی خود را zip کرده و عنوان فایل zip را شماره و عنوان فصل موردنظر قرار داده و به TA درس تحویل دهید.
پیش از شروع کلاس، از فایل‌های نقشه ذهنی و فهرست‌نویسی به تعداد دانشجویان کلاس +۱ کپی تهیه کنید.